Kraków - Kancelaria Adwokacka - Tomasz Jezierski

Biznes w biotechnologii

Uprzejmie informujemy, że adw. dr Tomasz Jezierski oraz adw. dr Ewelina Kumor-Jezierska kolejny raz podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie prawnych aspektów działalności podmiotów z branży biotechnologicznej (life science) prowadząc po raz kolejny zajęcia w ramach interdyscyplinarnych studiów podyplomowych „Biznes w biotechnologii”.

Studia podyplomowe „Biznes w biotechnologii” przygotowane zostały przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w konsorcjum z Jagiellońskim Centrum Innowacji z myślą o osobach zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w life science oraz wiążących karierę zawodową z tą branżą. Tematyka studiów obejmuje między innymi takie zagadnienia jak transfer technologii w obszarze life science, zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarze life science czy finansowanie innowacji w bio-biznesie.

Wykładowcami prowadzącymi zajęcia będą przede wszystkim praktycy (menedżerowie, członkowie kadry zarządzającej) rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science na terenie kraju i za granicą.

Tematyka zajęć prowadzonych przez adw. dra Tomasza Jezierskiego będzie obejmować kształtowanie formy prawnej działalności gospodarczej, zarządzanie ryzykiem oraz prawo podatkowe. Uwzględnione zostaną zagadnienia wyboru formy prawnej działalności i ich wpływ na ponoszone ryzyko oraz koszty podatkowe, metody ograniczania ryzyka prawnego i prawno-finansowego w obszarze biotechnologii, jak także rozwiązania podatkowe dotyczące branży biotechnologicznej.

Z kolei zajęcia prowadzone przez adw. dr Ewelinę Kumor-Jezierską będą obejmować zagadnienia prawa pracy, w szczególności zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy zatrudniającego personel dysponujący strategiczną wiedzą lub doświadczeniem (umowy o zakazie konkurencji, umowy lojalnościowe), Zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy w przypadku finansowania nauki pracownika (umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych) oraz zabezpieczenie autorskich praw majątkowych  przedsiębiorcy w przypadku wykonania utworu przez personel.

Szczegółowe informacje mogą uzyskać Państwo na stronie internetowej Organizatora projektu, spółki Jagiellońskie Centrum Innowacji, gdzie dostępny jest także program studiów. 

Wersja Polska Wersja Polska
Ul. Topolowa 11 lok. 1, 31-506 Kraków, tel: +48 12 445 53 76