Kraków - Kancelaria Adwokacka - Tomasz Jezierski

Doświadczenie

Zespołem Kancelarii zarządza Tomasz Jezierski - doktor nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy oraz nauczyciel akademicki. Pracuje w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Początkowo zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego (sprawy rodzinne, spadkowe, nieruchomości, podziały majątków), a od 2003 roku specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa finansowego (w tym podatkowego) oraz prawa karnego skarbowego.

Doświadczenie praktyczne zdobywa od 2001 roku. Początkowo jako uczestnik Sekcji Prawa Cywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (lata 2001-2003), jak także jako praktykant w międzynarodowej kancelarii prawniczej w Warszawie (lata 2002-2003). Następnie zajmuje stanowisko prawnika oraz doradcy podatkowego w dużej firmie audytorskiej i doradztwa gospodarczego w Krakowie (2003-2007). Później zostaje szefem działu prawnego firmy (2008-2009). Od 2009 roku wykonuje zawód adwokata i doradcy podatkowego we własnym imieniu.

Od 2003 roku zrealizował szereg projektów obejmujących w szczególności:

Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia obejmujące tematykę prawa finansów publicznych, prawa bankowego, podatkowego, celnego, dewizowego oraz procedur podatkowych i sądowo-administracyjnych.

Wersja Polska Wersja Polska
Ul. Topolowa 11 lok. 1, 31-506 Kraków, tel: +48 12 445 53 76