Kraków - Kancelaria Adwokacka - Tomasz Jezierski

Honorarium

Kancelaria świadczy usługi zarówno w formie stałego, bieżącego doradztwa prawnego jak i realizacji konkretnych projektów.

Honorarium ustalane jest indywidualnie dla każdej sprawy w zależności od jej złożoności, występujących problemów prawnych oraz szacowanego czasu realizacji zlecenia (czasochłonności).

Kancelaria stosuje trzy systemy rozliczeń:

Wynagrodzenie płatne jest z góry, na rachunek bankowy, na podstawie faktury VAT. Wynagrodzenie może zostać rozłożone na raty.

W przypadku stałych Klientów wynagrodzenie uiszczane jest z dołu, na rachunek bankowy, na podstawie przesłanego rozliczenia i faktury VAT.

Koszty zewnętrzne zleceń (opłaty sądowe, opłaty skarbowe, wynagrodzenie biegłych, itp.) uiszczane jest bezpośrednio przez Klienta na rachunek właściwej instytucji, względnie za pośrednictwem Kancelarii, po wpłacie stosownej zaliczki.

Informację o stawkach stosowanych przez Kancelarię można uzyskać telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podczas osobistej wizyty w Kancelarii.

Wersja Polska Wersja Polska
Ul. Topolowa 11 lok. 1, 31-506 Kraków, tel: +48 12 445 53 76