Kraków - Kancelaria Adwokacka - Tomasz Jezierski

Kariera

Kancelaria obejmie patronatem

APLIKANTA ADWOKACKIEGO

Wymagania:

Aktualne CV wraz z listem motywacyjnym oraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji proszę przesyłać na adres Turn on JavaScript!.

Kancelaria zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

***

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko

PRAWNIKA

Wymagania:

Dodatkowym atutem będzie:

Kancelaria oferuje:

W zakres obowiązków będą wchodzić także czynności administracyjno-biurowe.

Miejsce wykonywania pracy: Kraków.                                                       

Aktualne CV wraz z listem motywacyjnym oraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji proszę przesyłać na adres Turn on JavaScript!.

Kancelaria zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

***

Praktyki studenckie

Ze względu na duże zainteresowanie odbyciem praktyk studenckich w Kancelarii, w najbliższym czasie Kancelaria zaoferuje wyróżniającym się studentkom/studentom IV lub V roku uniwersyteckich studiów prawniczych możliwość podjęcia praktyki zawodowej.

Podstawowymi kryteriami decydującymi o przyjęciu na praktykę będzie znajomość języków obcych oraz oceny uzyskane z przedmiotów związanych z obszarami praktyki Kancelarii. Dotyczy to w szczególności prawa gospodarczego i handlowego, prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa finansowego, międzynarodowego prawa podatkowego oraz międzynarodowego prawa handlowego, prawa bankowego, celnego, dewizowego, prawa medycznego, procedur oraz prawa karnego skarbowego.

Studenci, których umiejętności, wiedza, zaangażowanie oraz efektywna organizacja własnego czasu pracy uzyskają uznanie zespołu Kancelarii, będą mogli starać się o podjęcie stałej współpracy z Kancelarią.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż wszelką korespondencję związaną z procesem rekrutacji należy kierować na adres Turn on JavaScript!

Wersja Polska Wersja Polska
Ul. Topolowa 11 lok. 1, 31-506 Kraków, tel: +48 12 445 53 76