Kraków - Kancelaria Adwokacka - Tomasz Jezierski

Zespół

Dr Tomasz Jezierski - adwokat, doradca podatkowy, nauczyciel akademicki

Zarządza zespołem Kancelarii. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego oraz ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji przedsiębiorstw, prawa umów w obrocie gospodarczym, planowania podatkowego, kontraktów budowlanych oraz ochrony konkurencji. Ponadto zajmuje się reprezentacją Klientów w sprawach gospodarczych oraz podatkowych. Absolwent stacjonarnych magisterskich oraz doktoranckich studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wielokrotnie otrzymywał stypendia naukowe za wyniki w nauce. Jego praca magisterska pt. Konsolidacja funduszy inwestycyjnych została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie redakcji Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa handlowego obronione w Polsce w 2003 roku. Później jednocześnie odbywał stacjonarne studia doktoranckie, aplikację sądową, pracował zawodowo oraz złożył z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy na doradcę podatkowego, jak także ukończył kolejną szkolę praw obcych.Jest absolwentem Schule des Deutschen Rechts (Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Mainz, Uniwersytet Jagielloński). oraz Krakau-Wien Programm des Österreichischen Rechts (Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Jagielloński)... Czytaj więcej


Dr Piotr Szwedo - prawnik, nauczyciel akademicki

Specjalizuje się w prawnych aspektach handlu międzynarodowego, w tym regulacjach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Absolwent stacjonarnych magisterskich oraz doktoranckich studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył Szkołę Prawa Francuskiego (Université d'Orléans we Francji/Uniwersytet Jagielloński) oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego (Catholic University of America w USA/Uniwersytet Jagielloński). Był stypendystą rządu Francji na Uniwersytecie w Orleanie, prowadził badania na Sorbonie we Francji oraz w Columbia Law School w USA... Czytaj więcej

Dr Ewelina Kumor-Jezierska - adwokat, nauczyciel akademicki

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy, prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz prawa medycznego. Absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 3,5 letnią aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim... Czytaj więcej

Monika Nowak - adwokat

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego oraz karnego, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami oraz spraw rodzinnych. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 3,5 letnią aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej... Czytaj więcej

Mariusz Chudzik – prawnik, nauczyciel akademicki

Prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym i gospodarczym. Ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze specjalizacją w zakresie prawa podatkowego oraz pięcioletnie stacjonarne magisterskie studia na wydziale Prawa i Administracji UJ. Czytaj więcej

Mateusz Pacak – aplikant radcowski

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radcowskiej w Krakowie. Ukończył stacjonarne studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską pt. „Obowiązki firm inwestycyjnych wynikające z dyrektywy MiFID”. Stypendysta Rektora UJ za wyniki w nauce w roku akademickim 2010/2011. W 2012 roku rozpoczął stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Katedrze Prawa Cywilnego. Czytaj więcej

Katarzyna Łyczko - aplikantka adwokacka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2015). Studia ukończyła z wyróżnieniem. Praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Franciszka Longchamps de Bérier została wyrażona stopniem bardzo dobrym. Wielokrotna stypendystka Rektora UJ za wyniki w nauce Czytaj więcej

Joanna Paśko - aplikantka adwokacka

Ukończyła stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pt.” Przestępstwa na szkodę wierzycieli w kodeksie karnym” ( The crimes against creditors in the Criminal Code), napisaną pod kierunkiem dra hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego Czytaj więcej

Wersja Polska Wersja Polska
Ul. Topolowa 11 lok. 1, 31-506 Kraków, tel: +48 12 445 53 76