Publikacje

 1. Opodatkowanie spółki akcyjnej [w:] Spółka akcyjna. Meritum, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 – Mariusz Chudzik
 2. Prawo podatkowe w praktyce biur podróży [w:] Prawo w praktyce biur podróży, red. P.Cybula, Lexis Nexis, Warszawa 2006 – Mariusz Chudzik
 3. Zasady powstawania przychodów z działalności gospodarczej, Monitor Podatkowy 2006, nr 10 – Mariusz Chudzik
 4. Umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana a podatek od czynności cywilnoprawnych, Monitor Podatkowy 2006, nr 4 – Mariusz Chudzik
 5. Opodatkowanie czynności powierniczych podatkami dochodowymi, Monitor Podatkowy 2006, nr 2 – Mariusz Chudzik
 6. Usługi twórców i artystów wykonawców a VAT, Monitor Podatkowy 2005, nr 11 – Mariusz Chudzik
 7. Umowy, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zasady opodatkowania, Monitor Podatkowy 2005, nr 6 – Mariusz Chudzik
 8. Zbycie wierzytelności – konsekwencje podatkowe, Monitor Podatkowy 2005, nr 3 – Mariusz Chudzik
 9. Opodatkowanie instrumentów pochodnych – zagadnienia ogólne, Transformacje Prawa Prywatnego 2003, nr 3 – Mariusz Chudzik
 10. Opodatkowanie obrotu programami komputerowymi w świetle podatku od towarów i usług, Monitor Podatkowy 2002, nr 1 – Mariusz Chudzik
 11. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – analiza i postulaty de lege ferenda, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2017, nr – Ewelina Kumor-Jezierska
 12. Komentarz do rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków – Akty wykonawcze prawa pracy, red. K.W. Baran – Wolters Kluwer 2016, Ewelina Kumor-Jezierska
 13. Komentarz do rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – Akty wykonawcze prawa pracy, red. K.W. Baran – Wolters Kluwer 2016 – Ewelina Kumor-Jezierska
 14. Z problematyki prawa wykroczeń ochrony stosunku pracy przy przejściu zakładu pracy Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 1/2016 – Ewelina Kumor-Jezierska
 15. Wzory dokumentów wraz z komentarzem do ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r o Służbie Więziennej – Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze, pod. red. K.W. Baran, Wolters Kluwer 2015 – Ewelina Kumor-Jezierska
 16. Z problematyki karnej przekazania dokumentacji pracowniczej przy przejściu zakładu pracy Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 3/2015 – Ewelina Kumor-Jezierska
 17. Pojęcie pracodawcy w razie przejścia zakładu pracy – Roczniki Nauk Prawnych, Tom XXV, numer 3, 2015, Ewelina Kumor-Jezierska
 18. Naruszenie uprawnień Rady Pracowników w przypadku planowanego przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę – Roczniki Administracji i Prawa 2015, Ewelina Kumor-Jezierska
 19. Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie obowiązku informacyjnego o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę  Roczniki Administracji i Prawa 2014, Ewelina Kumor-Jezierska
 20. Podróż służbowa zleceniobiorcy –Monitor Podatkowy nr 4/2013, Ewelina Kumor-Jezierska
Kontakt

Skorzystaj z zamieszczonego poniżej formularza. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to będzie możliwe

Nieczytelny? Zmień czcionkę. captcha txt