Publikacje

  1. Opodatkowanie spółki akcyjnej [w:] Spółka akcyjna. Meritum, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 – Mariusz Chudzik
  2. Prawo podatkowe w praktyce biur podróży [w:] Prawo w praktyce biur podróży, red. P.Cybula, Lexis Nexis, Warszawa 2006 – Mariusz Chudzik
  3. Zasady powstawania przychodów z działalności gospodarczej, Monitor Podatkowy 2006, nr 10 – Mariusz Chudzik
  4. Umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana a podatek od czynności cywilnoprawnych, Monitor Podatkowy 2006, nr 4 – Mariusz Chudzik
  5. Opodatkowanie czynności powierniczych podatkami dochodowymi, Monitor Podatkowy 2006, nr 2 – Mariusz Chudzik
  6. Usługi twórców i artystów wykonawców a VAT, Monitor Podatkowy 2005, nr 11 – Mariusz Chudzik
  7. Umowy, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zasady opodatkowania, Monitor Podatkowy 2005, nr 6 – Mariusz Chudzik
  8. Zbycie wierzytelności – konsekwencje podatkowe, Monitor Podatkowy 2005, nr 3 – Mariusz Chudzik
  9. Opodatkowanie instrumentów pochodnych – zagadnienia ogólne, Transformacje Prawa Prywatnego 2003, nr 3 – Mariusz Chudzik
  10. Opodatkowanie obrotu programami komputerowymi w świetle podatku od towarów i usług, Monitor Podatkowy 2002, nr 1 – Mariusz Chudzik