Kancelaria Adwokacka
i Doradztwa Podatkowego

Dr T. Jezierski & Współpracownicy Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka i Doradztwa Podatkowego (KADP) doktora Tomasza Jezierskiego specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z obrotem gospodarczym.

Kancelaria zapewnia obsługę w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Kancelaria prowadzi obsługę przedsiębiorców działających w różnych sektorach gospodarki. Do stałych klientów Kancelarii należą przedsiębiorcy z branży medycznej, biotechnologicznej, budowlanej, deweloperskiej, stalowej, hotelowej, spa & wellness, odzieżowej jak także produkcyjnej i handlu hurtowego.

Klientami Kancelarii są mali oraz średni przedsiębiorcy,  prowadzący działalność w Polsce (także w specjalnej strefie ekonomicznej) i za granicą. Kancelaria prowadzi także obsługę polskiej spółki-córki międzynarodowego koncernu będącego w czołówce w swojej branży.

Klientami Kancelarii są również osoby nie będące przedsiębiorcami (nie prowadzące działalności gospodarczej), ale których sprawy są związane z obrotem gospodarczym. Są to na przykład współwłaściciele, spadkobiercy, zapisobiercy, osoby uprawnione do zachowku ale też wspólnicy, akcjonariusze, członkowie zarządu lub rad nadzorczych czy osoby pokrzywdzone lub oskarżone. Wśród spraw można wskazać np. dział spadku obejmujący przedsiębiorstwo, roszczenia o zachowek, gdy podstawa jego ustalenia związana jest z przedsiębiorstwem, roszczenia związane z niewłaściwym podziałem majątku spółki cywilnej, sprawy związane z sąsiedztwem uciążliwego przedsiębiorstwa, odpowiedzialność członka zarządu, Innymi słowy te sprawy, w których potrzebna jest wiedza i doświadczenie związane z aspektami prawnymi i finansowymi funkcjonowania przedsiębiorstwa, a koniecznymi do analizy np. dokumentów finansowych, podatkowych, handlowych, pracowniczych itd.

Kancelarią zarządza Tomasz Jezierski – doktor nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy oraz nauczyciel akademicki. Pracuje w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Początkowo zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego (sprawy rodzinne, spadkowe, nieruchomości, podziały majątków), a od 2003 roku specjalizuje się w sprawach związanych z obrotem gospodarczym i prawem podatkowym czy prawem karnym skarbowym.

Doświadczenie praktyczne zdobywa od 2001 roku. Początkowo jako uczestnik Sekcji Prawa Cywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (lata 2001-2003), jak także jako praktykant w międzynarodowej kancelarii prawniczej w Warszawie (lata 2002-2003). Następnie zajmuje stanowisko prawnika oraz doradcy podatkowego w dużej firmie audytorskiej i doradztwa gospodarczego w Krakowie (2003-2007). Później zostaje szefem działu prawnego firmy (2008-2009). Od 2009 roku wykonuje zawód adwokata i doradcy podatkowego we własnym imieniu.

Od 2003 roku zrealizował szereg projektów obejmujących w szczególności: bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, due diligence, także w toku postępowań prywatyzacyjnych oraz jako szef projektu aspekty prawne finansowania inwestycji sporządzanie, negocjacje i nadzór prawny nad wykonywaniem umów w obrocie gospodarczym (m.in. umowy o roboty budowlane, sprzedaży, dostawy, umowy ramowe, umowy deweloperskie, venture capital), zakładanie, likwidację i nadzór prawny nad działalnością podmiotów gospodarczych, pełny zakres operacji restrukturyzacyjnych (łącznie, podział, przekształcanie spółek, wnoszenie aportów, sprzedaż przedsiębiorstw, obrót udziałami i akcjami itd.), restrukturyzację podmiotów branży medycznej, krajowe i międzynarodowe planowanie podatkowe, zamówienia publiczne, w tym koncesje na roboty budowlane oraz partnerstwo publiczno prywatne, zastępstwo procesowe w zakresie spraw podatkowych, gospodarczych oraz obronę w sprawach karnych związanych z obrotem gospodarczym.