Kancelaria Adwokacka
i Doradztwa Podatkowego

Dr T. Jezierski & Współpracownicy Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka i Doradztwa Podatkowego (KADP) doktora Tomasza Jezierskiego specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z obrotem gospodarczym. Kancelaria zapewnia obsługę w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Kancelaria prowadzi obsługę przedsiębiorców działających w różnych sektorach gospodarki. Do stałych klientów Kancelarii należą przedsiębiorcy z branży medycznej, biotechnologicznej, budowlanej, deweloperskiej, stalowej, hotelowej, spa & wellness, odzieżowej jak także produkcyjnej i handlu hurtowego.

Klientami Kancelarii są mali oraz średni przedsiębiorcy,  prowadzący działalność w Polsce (także w specjalnej strefie ekonomicznej) i za granicą.   Kancelaria prowadzi także obsługę polskiej spółki-córki międzynarodowego koncernu będącego w czołówce w swojej branży.

Kancelarią zarządza Tomasz Jezierski – doktor nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy oraz nauczyciel akademicki. Pracuje w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Początkowo zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego (sprawy rodzinne, spadkowe, nieruchomości, podziały majątków), a od 2003 roku specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa finansowego (w tym prawa podatkowego) oraz prawa karnego skarbowego.

Doświadczenie praktyczne zdobywa od 2001 roku. Początkowo jako uczestnik Sekcji Prawa Cywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (lata 2001-2003), jak także jako praktykant w międzynarodowej kancelarii prawniczej w Warszawie (lata 2002-2003). Następnie zajmuje stanowisko prawnika oraz doradcy podatkowego w dużej firmie audytorskiej i doradztwa gospodarczego w Krakowie (2003-2007). Później zostaje szefem działu prawnego firmy (2008-2009). Od 2009 roku wykonuje zawód adwokata i doradcy podatkowego we własnym imieniu.

Od 2003 roku zrealizował szereg projektów obejmujących w szczególności: bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, due diligence, także w toku postępowań prywatyzacyjnych oraz jako szef projektu aspekty prawne finansowania inwestycji sporządzanie, negocjacje i nadzór prawny nad wykonywaniem umów w obrocie gospodarczym (m.in. umowy o roboty budowlane, sprzedaży, dostawy, umowy ramowe, umowy deweloperskie, venture capital), zakładanie, likwidację i nadzór prawny nad działalnością podmiotów gospodarczych, pełny zakres operacji restrukturyzacyjnych (łącznie, podział, przekształcanie spółek, wnoszenie aportów, sprzedaż przedsiębiorstw, obrót udziałami i akcjami itd.), restrukturyzację podmiotów branży medycznej, krajowe i międzynarodowe planowanie podatkowe, zamówienia publiczne, w tym koncesje na roboty budowlane oraz partnerstwo publiczno prywatne, zastępstwo procesowe w zakresie spraw podatkowych oraz gospodarczych.