Zespołem Kancelarii zarządza Tomasz Jezierski – doktor nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy oraz nauczyciel akademicki. Pracuje w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Początkowo zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego (sprawy rodzinne, spadkowe, nieruchomości, podziały majątków), a od 2003 roku specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa finansowego (w tym podatkowego) oraz prawa karnego skarbowego.

Doświadczenie praktyczne zdobywa od 2001 roku. Początkowo jako uczestnik Sekcji Prawa Cywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (lata 2001-2003), jak także jako praktykant w międzynarodowej kancelarii prawniczej w Warszawie (lata 2002-2003). Następnie zajmuje stanowisko prawnika oraz doradcy podatkowego w dużej firmie audytorskiej i doradztwa gospodarczego w Krakowie (2003-2007). Później zostaje szefem działu prawnego firmy (2008-2009). Od 2009 roku wykonuje zawód adwokata i doradcy podatkowego we własnym imieniu.

Od 2003 roku zrealizował szereg projektów obejmujących w szczególności:

  • bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, także ze specjalnej strefy ekonomicznej,
  • due diligence, także w toku postępowań prywatyzacyjnych oraz jako szef projektu,
  • aspekty prawne finansowania inwestycji,
  • sporządzanie, negocjacje i nadzór prawny nad wykonywaniem umów w obrocie gospodarczym (m.in. umowy o roboty budowlane, sprzedaży, dostawy, umowy ramowe, umowy deweloperskie, venture capital, umowy kredytu bankowego),
  • zakładanie, likwidację i nadzór prawny nad działalnością podmiotów gospodarczych,
  • pełny zakres operacji restrukturyzacyjnych (m.in. łącznie, podział, przekształcanie spółek, wnoszenie aportów, sprzedaż przedsiębiorstw, obrót udziałami i akcjami, połączenia odwrotne, tworzenie spółek hybrydowych typu sp. z o.o. & sp.k.),
  • restrukturyzację podmiotów branży medycznej i biotechnologicznej,
  • krajowe i międzynarodowe planowanie podatkowe,
  • zamówienia publiczne, w tym koncesje na roboty budowlane oraz partnerstwo publiczno prywatne,
  • zastępstwo procesowe w zakresie spraw podatkowych oraz gospodarczych.

Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia obejmujące tematykę prawa finansów publicznych, prawa bankowego, podatkowego, celnego, dewizowego oraz procedur podatkowych i sądowo-administracyjnych.