Uprzejmie informujemy, że dr Tomasz Jezierski w październiku 2018 roku uczestniczył w konferencji naukowej „Nadużycie prawa w ubezpieczeniach społecznych” organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tematyka konferencji obejmowała w szczególności zagadnienia związane najmem pracowników a obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, częściowym wykonywaniem umowy o pracę jako podstawą podlegania ubezpieczeniom społecznym, umowy cywilnoprawne w systemie ubezpieczeń społecznych, pozorność czy działanie stron w celu obejścia przepisów prawa, problem pozorności umowy o pracę zawieranej z kobietą w ciąży jak także karnoprawne aspekty nienależnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.