Uprzejmie informujemy, że w lutym 2023 roku adw. dr Tomasz Jezierski brał udział w Konferencji Podatkowej „Kodeks karny skarbowy – aktualne problemy teorii i praktyki”.

Podczas konferencji zostały omówione takie zagadnienia jak:

 • Zakres zastosowania instytucji z art. 114a Kodeksu karnego skarbowego
 • Zabezpieczenie majątkowe w kodeksie karnym skarbowym
 • Realizm magiczny w KKS – o wysokości uszczupleń należności publicznoprawnych w kontekście przestępstw VAT-owskich
 • Główne tezy orzecznictwa w sprawach karnoskarbowych dotyczące obowiązków podatkowych oraz innych obowiązków względem tzw. Interesu finansowego państwa w k.k.s.
 • Wykorzystanie dokumentów z postępowania podatkowego w postępowaniu karnym
 • Domniemanie instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego
 • Centralizacja urzędów skarbowych w zakresie spraw karnych skarbowych (tzw. centra kompetencyjne) – na przykładzie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
 • Fiskalizm w prawie karnym skarbowym
 • Pozycja gminy w postępowaniu karnym skarbowym
 • Odpowiedzialność pełnomocnika w świetle kodeksu karnego skarbowego w związku ze składaniem deklaracji podatkowych – wybrane problemy praktyczne
 • Dowód z opinii biegłego ds. ekonomii, finansów i rachunkowości jako podstawa prawidłowego ustalenia kwoty uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej
 • Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Prelegentami byli pracownicy naukowi, doradcy podatkowi, jak także pracownicy Ministerstwa Finansów RP.