Uprzejmie informujemy, że adw. dr Ewelina Kumor-Jezierska w dniach 12-14 maja 2022 roku uczestniczyła w Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zjazd poświęcony był  aktualnym zagadnieniom z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.  Podczas wydarzenia omawiana była problematyka:

  • aksjologii prawa pracy
  • zbiorowego prawa pracy
  • prawa urzędniczego
  • ochrony danych osobowych
  • akademickiego prawa zatrudnienia
  • ubezpieczeń społecznych z elementami polityki społecznej
  • pandemicznych aspektów zatrudnienia rynku pracy.