Uprzejmie informujemy, że w marcu 2023 roku adw. dr Tomasz Jezierski brał udział w Konferencji Podatkowej „Notariat a prawo podatkowe – obowiązki instrumentalne oraz odpowiedzialność notariusza w 2023 r.”

Podczas konferencji zostały omówione między innymi takie zagadnienia jak:

 • Podatkowe obowiązki informacyjne notariusza jako płatnika podatku
 • Charakter prawny decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika
 • Odpowiedzialność podatkowa notariusza w praktyce. Przegląd zgłaszanych
  roszczeń i wypłacanych odszkodowań
 • Digitalizacja procesu przesyłania aktów notarialnych (+APD, EPS) przez
  notariuszy do organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i Krajową Radą
  Notarialną w obszarze raportowania informacji
 • Przekazywanie przez notariusza jako płatnika deklaracji o kwotach podatku
  pobranego i wpłaconego i informacji o kwocie podatku należnego
  poszczególnym gminom

Prelegentami byli pracownicy naukowi, doradcy podatkowi, notariusze jak także pracownicy Ministerstwa Finansów RP.