Uprzejmie informujemy, że adw. dr Tomasz Jezierski kolejny raz prowadził zajęcia na IV roku aplikacji notarialnej organizowanej przez Radę Izby Notarialnej w Krakowie.

Dr Tomasz Jezierski podzieli się swoimi doświadczeniami z zakresu podziałów i przekształceń spółek oraz jednoosobowej działalności gospodarczej, zarówno kontekście prawa handlowego jak i podatkowego. Szczególny nacisk został położony na przeszkody w restrukturyzacji (podziale lub przekształceniu) jak także na kluczowe problemy i błędy, jakie pojawiają się przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (sp. z o.o lub spółkę akcyjną).