Uprzejmie informujemy, że adwokat dr Ewelina Kumor- Jezierska w  grudniu 2018 roku uczestniczyła w konferencji naukowej „Zasady przetwarzania danych osobowych w sferze zatrudnienia”. Konferencja odbyła  się w   siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pod patronatem honorowym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakres przedmiotowy konferencji obejmował  różne obszary szeroko rozumianej ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, m.in.: znaczenie i charakter prawny zasad przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu, w szczególności zasady rozliczalności, podstawy legalizujące przetwarzanie danych osoby ubiegającej się o pracę i pracownika w sektorze publicznym i prywatnym, zasada proporcjonalności w przetwarzaniu danych osobowych zatrudnionych, praktyczne problemy przetwarzania danych osobowych, m.in. w grupie przedsiębiorstw, realizacja zasady ograniczenia czasowego przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu, problematyka monitoringu wizyjnego, przetwarzanie danych osobowych o charakterze biometrycznym pracownika, kształtowanie sytuacji zatrudnieniowej inspektora danych osobowych.