Uprzejmie informujemy, że adwokat dr Tomasz Jezierski w styczniu 2019 roku brał udział w ogólnopolskiej konferencji „Ordynacja podatkowa – wybrane zagadnienia”. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Przedmiotem konferencji były następujące zagadnienia:

  • Raportowanie schematów podatkowych – czy możliwa jest realizacja nowych obowiązków
  • Zmiany w klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz dodatkowe zobowiązanie podatkowe
  • Wznowienie postępowania podatkowego w związku z zakończeniem sprawy karnoskarbowej
  • Następstwo prawne w obecnie obowiązującej i przyszłej Ordynacji podatkowej
  • Rola orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w ujednolicaniu stosowania wybranych instytucji ogólnego prawa podatkowego
  • Nowa Ordynacja podatkowa
  • Karta Praw Podatnika

Prelegentami oraz uczestnikami konferencji byli sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, adwokaci, doradcy podatkowi, pracownicy naukowi, pracownicy organów podatkowych czy członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

Konferencja obejmowała także dyskusję nad powyższymi zagadnieniami.

Konferencja odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.