Uprzejmie informujemy, że w lutym 2022 roku adw. dr Tomasz Jezierski brał udział w 153. Konferencji Podatkowej organizowanej przez CDiSP UŁ pn. „Kodeks karny skarbowy – unormowania i praktyka”.

Podczas konferencji zostały omówione takie zagadnienia jak:

 • Kodeks karny skarbowy a Polski ład – nowe podejście do art. 16a Kodeksu karno skarbowego
 • Zbieg idealny przestępstw i przestępstw skarbowych
 • Przedsiębiorca jako pokrzywdzony oszustwem podatkowym obok Skarbu Państwa – problemy praktyczne
 • Czynny żal w sprawach karno skarbowych
 • Dysfunkcjonalność konsensualnych trybów postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • Warunkowe umorzenie postępowania karno skarbowego, a nałożenie obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej na osobę niebędącą podatnikiem
 • Podsłuch, kontrola operacyjna, przeszukanie
 • Nabycie sprawdzające – czy możliwe będzie wdrożenie odpowiedzialności karno skarbowe
 • Podstawy odpowiedzialności karnoskarbowej doradców podatkowych
 • Odpowiedzialność karna skarbowa płatnika w oparciu o art. 77-79 Kodeksu karnego skarbowego
 • Praktyka organów podatkowych związana ze stosowanie przepisów Kodeksu karnego skarbowego

Prelegentami byli pracownicy naukowi, adwokaci, sędziowie oraz oskarżyciele skarbowi.