Uprzejmie informujemy, że adw. dr Tomasz Jezierski uczestniczył w 8. Kongresie Prawa Medycznego, który odbył się w dniach 3-4 grudnia 2019 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedmiotem obrad Kongresu były miedzy innymi takie zagadnienia jak:

Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – reforma czy likwidacja?

Przymusowe leczenie osoby pozbawionej wolności

Ochrona prywatności i wizerunku pacjenta w podmiocie leczniczym

Nagranie z monitoringu w placówce medycznej jako dowód w postępowaniu cywilnym i karnym

Prewencja zdarzeń niepożądanych

Analiza zdarzeń niepożądanych

Obowiązek denuncjacji. Pracownik medyczny jako świadek w postępowaniu cywilnym i karnym a tajemnica medyczna

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego  a rola pełnomocnika w procesach o błędy medyczne

„Owoc zatrutego drzewa” w procesach medycznych, cywilnych i prawnych

Dowody prima facie w postępowaniu cywilnym – przegląd aktualnego orzecznictwa

Przekazywanie informacji i dokumentacji medycznej organom ścigania

Odpłatność za usługi  medyczne w warunkach zagrożenia życia i zdrowia

Odpowiedzialność prawna lekarza, działającego w zespole medycznym