Uprzejmie informujemy, że 13 grudnia 2021 roku adw. dr Tomasz Jezierski brał udział w Konferencji Prawa Podatkowego dot. „Polskiego Ładu – zmian w ustawach podatkowych”. Podczas konferencji zostały omówione takie zagadnienia jak:

  • Polski Ład dla przedsiębiorców – podatkowe wsparcie inwestycji i innowacji
  • Estoński CIT 2.0 – drugi krok ku wdrożeniu pełnego systemu estońskiego w Polsce
  • Polski Ład a zmiany w VAT – grupy VAT, opcja opodatkowania usług finansowych, podatnik bezgotówkowy
  • Polski „ład” a dobry system podatkowy
  • Polski ład – czyli jak można zwiększyć niesprawiedliwy rozkład ciężarów publicznoprawnych
  • Polski ład – niedoskonałości i wady procesu legislacyjnego w świetle konstytucyjnych standardów tworzenia prawa podatkowego
  • Pułapki Polskiego Ładu
  • Psychoanaliza Polskiego Ładu – nowoczesne mechanizmy wsparcia, czy freudowski mechanizm wyparcia?
  • Składka zdrowotna nieodliczalna czy nieobliczalna?
  • Zmiany w zakresie obowiązków płatnika od 2022 r. Czy to już finał reformy podatku u źródła w Polsce?

Prelegentami byli pracownicy naukowi, doradcy podatkowi jak także pracownicy Ministerstwa Finansów RP.