Uprzejmie informujemy, że w czerwcu 2019 roku adw. dr Tomasz Jezierski uczestniczył w drugiej części Polsko-Niemieckiego Seminarium Prawa Podatkowego. Trzydniowe seminarium odbyło się tym razem w Polsce, a jego tematyką była kontynuacja kwestii zastosowania sztucznej inteligencji w postępowaniu podatkowym.

W ramach Seminarium adw. dr Tomasz Jezierski wygłosił wykład w języku niemieckim obejmujący zagadnienia kontroli wykonania zobowiązań podatkowych (Steuerkontrolle). Przedmiotem analizy były prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego oraz odpowiadające im kompetencje organu podatkowego, jak także możliwość prowadzenia postępowania kontrolnego po wydaniu ostatecznej decyzji podatkowej.

Uczestnicy seminarium mieli także możliwość wysłuchania m.in. wykładu przedstawiciela Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego dotyczącego analizy ryzyka w związku typowaniem podmiotów do kontroli.

Seminarium obejmowało także część praktyczną (warsztaty).