Z przyjemnością informujemy, że dr Ewelinie Kumor-Jezierskiej – adwokat Kancelarii oraz zatrudnionej w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – wraz z zespołem przyznano nagrodę w kategorii Innowatorzy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w pierwszej edycji konkursu Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Nagroda została przyznana za realizację badań w ramach projektu Praca niewidzialna a wykonywanie obowiązków zawodowych w szkolnictwie wyższym”.

Nagroda została przyznana adw. dr Ewelinie Kumor-Jezierskiej (z Kancelarii oraz KPPiPS UJ) wraz z zespołem w składzie:

* dr Justyna Czerniak–Swędzioł – Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

* dr Ewa Krzaklewska – Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,

* dr Paulina Sekuła – Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,

* dr Marta Warat – Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Oficjalne zakończenie konkursu, w ramach którego przyznano nagrody, odbędzie się podczas X Seminarium Szubertowskiego, planowego na 26 października 2023.

https://wpia.uj.edu.pl/aktualnosci/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_JGf0Y855365b/41601/153423427

Serdecznie gratulujemy!