Uprzejmie informujemy, że dr Ewelina Kumor-Jezierska, adwokat Kancelarii, prowadzi kurs „Specjalista ds. kadr – poziom zaawansowany” w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – Oddział Okręgowy w Krakowie.

Celem kursu jest poznanie przez uczestników zasad sporządzania, prowadzenia i archiwizowania dokumentacji personalnej wraz z zasadami rozliczania czasu pracy i przygotowania zakładu pracy do ewentualnej kontroli PIP.

Kurs obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: dokumentacja osobowa pracowników, aspekty prawne nawiązywania stosunku pracy, regulacje wewnętrzne a zapisy umowy o pracę, obowiązki pracodawcy i pracownika, sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji personalnej, przedstawiciele pracowników w zakładach pracy i ich rola oraz zakres współpracy z pracodawcą i pracownikami, sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków pracodawcy wobec pracowników i odpowiedzialność jaką ponosi pracodawca za wykroczenia przeciw prawom pracowniczym, roszczenia ze stosunku pracy w praktyce, rozwiązywanie stosunku pracy, sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania umowy o pracę, polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa pracodawcy w praktyce, analiza praktyczna pojęcia „pozostawania w dyspozycji pracodawcy”, norma a wymiar czasu pracy, analiza prawna okresów odpoczynku, czas pracy w wybranych grupach zawodowych, analiza systemów czasu pracy, analiza praktyczna czynności związanych z planowaniem czasu pracy, sposoby wprowadzania systemów i rozkładów czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w niedziele i święta oraz dni wolne, czas pracy kadry zarządzającej, dyżur, podróż służbowa oraz szkolenia a czas pracy, urlopy pracownicze i uprawnienia związane z rodzicielstwem w praktyce, urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy, urlop ojcowski w praktyce itd.

Szczegóły mogą Państwo znaleźć pod adresem:

https://skwp.krakow.pl/terminy-szkolen/specjalista-ds-kadr-poziom-zaawansowany-kurs-online/#tab-1