Uprzejmie informujemy, że w kwietniu 2023 roku adw. dr Tomasz Jezierski brał udział w Konferencji Podatkowej „Egzekucja administracyjna należności podatkowych”.

Podczas konferencji omówiono następujące tematy:

Model egzekucji zobowiązań podatkowych w ujęciu prawnoporównawczym
Następstwo prawne w egzekucji obowiązków podatkowych
Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego w trybie art. 33 Ordynacji podatkowej a przedawnienie
Zabezpieczenie prokuratorskie w egzekucji administracyjnej należności podatkowych
Tymczasowe zajęcie ruchomości
Egzekucja administracyjna a upadłość
Egzekucja administracyjna podatków lokalnych – problemy praktyczne
Skutki prawne orzeczeń wydawanych przez samorządowe kolegia odwoławcze w sprawach podatkowych dla prowadzonych egzekucji należności podatkowych
Rola i znaczenie profesjonalnego pełnomocnika we wnoszeniu środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym należności podatkowych w kontekście ochrony zobowiązanego
Ochrona właściciela nieruchomości w egzekucji z nieruchomości Wykonanie merytorycznego wyroku sądu administracyjnego w sprawach podatkowych w postępowaniu przymusowym
Efektywne i nieefektywne sposoby zakończenia postępowania
egzekucyjnego w administracji w orzecznictwie sądów administracyjnych
Transformacja cyfrowa w obszarze egzekucji
Planowane zmiany legislacyjne w obszarze egzekucji
System Elektronicznych Tytułów Wykonawczych
Wzajemna pomoc przy dochodzeniu należności podatkowych

Prelegentami byli pracownicy naukowi, doradcy podatkowi jak także pracownicy Ministerstwa Finansów RP.