Uprzejmie informujemy, że w maju 2019 roku adw. dr Tomasz Jezierski uczestniczył w trzydniowym Polsko-Niemieckim Seminarium Prawa Podatkowego. Seminarium odbyło się w Niemczech, a jego tematyką było zastosowanie sztucznej inteligencji w postępowaniu podatkowym. Seminarium obejmowało wykłady (np. porównanie postępowania podatkowego w Niemczech i Austrii) oraz część praktyczną (warsztaty). Program obejmował także zapoznanie się z pracą niemieckiego urzędu skarbowego.