Uprzejmie informujemy, że adwokat dr Ewelina Kumor- Jezierska w 2019 roku będzie prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych „Prawo pracy” organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Tematyka zajęć prowadzonych przez adw. dr E. Kumor-Jezierską będzie obejmowała zagadnienia dotyczące m.in. prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Jest to temat bardzo aktualny z uwagi na zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku w zakresie prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.